Mycket händer på Gatufesten i Vännäsby på lördag den 27 augusti. Bl a finns vi där med våra ostar.
Välkommen!