Den största delen av Gården Londons producerade mjölk levereras till det bondeägda Norrmejerier i Umeå. Där vidareförädlas och säljs den i Norrmejeriers namn tillsammans med mjölk från andra gårdar i Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.
Under några år planerades för att sedan byggas ett eget gårdsmejeri med tillhörande jordkällare som ostlager på gården och från vintern 2013-2014 ystas vid varje tillfälle ca 300 liter mjölk till Gården Londons egna ostar.

Mjölken till den egna ostproduktionen tas från gårdens mjölkkor och är noga utvald. Mjölkroboten är utbyggd med en extra urvalsfunktion och utifrån robotens samlade information om varje enskild ko, väljs inför ystningstillfället den bäst lämpade mjölken ut.

Mjölken leds till en särskild tank, fraktas över gården och tappas ner i ystkaret i det lilla mejeriet.
Varje mjölkproducent har sin egen, unika mjölksammansättning och för att behålla denna pastöriseras inte mjölken vid tillverkningen av Gården Londons ostar.
Christer ansvarar för mjölkproduktionen, samt tar hand om osttillverkningen.

KÄLLARLAGRAD OST

Ostarna som ystas på Gården London, är i första hand sådana som visar sig utvecklas bäst i den egna jordkällaren. Jordkällaren har murats och byggts särskilt för att användas som lager till gårdens ostar.

För att osten ska utvecklas, mogna rätt och inte torka ut, behöver den lagras i rätt temperatur och luftfuktighet. Gården Londons naturliga lager har inget elektriskt kylsystem eller mekanisk luftfuktning, utan fungerar som en traditionell jordkällare. Ambitionen är att hålla ett jämnt klimat under årets alla årstider.

Under lagringstiden kapslar jordkällarens eget vildmögel in ostarna och ger dem en blomstrande yta. När det efter ett antal månader är dags för försäljning, är det vildmöglet som ger ostarna namnet Londons Vilda.

Tips på dryck till våra ostar:
Amarone Classico Montini, nr 12363
Couvent des Jacobins Bourgogne Blanc, nr 5798
Jus De Pommes, nr 1990
Vithatten från Westerbottens Bryggeri, nr 82321
Brännland Iscider, nr 2918

För mer information om ostarna vi tillverkar och säljer, se fliken ”Försäljning”.lda, Smulost, Källarlagrad ost, Vännäs, Umeå, Västerbotten