På Gården London föds de svart-vita korna av rasen Holstein upp. Christer sköter själv avelsplanering och seminering. Målen är att få fram starka och friska djur för mjölkning i mjölkrobot och en produktion av bästa tänkbara mjölk för tillverkning av de egna ostarna.

Djuren på London föds i huvudsak upp på grovfoder, ensilage. Fodret odlas, skördas och packas i tub och balar under sommarhalvåret och tas från egna och arrenderade marker i närområdet.

Från kalv till mjölkko går djuren på gården i huvudsak fritt i lösdriftsstallar. De vänjs tidigt vid att gå ut och in ur lagården och utvecklas på det sättet till friska, starka och tama djur.

Om intresse för köp av livdjur respektive köp av kött finns, kontakta oss!

Den traditionella utfodringen av kraftfoder, har vi på Gården London lämnat. Vi har som en av få gårdar i Skandinavien kompletterat vår mjölkningsrobot med en databaserad utfodringsmodul, vars uppgift är att minimera kraftfoderandelen i kornas utfodring, till förmån för det egenproducerade grovfodret.

Som en del av kretsloppet, ges vasslen från gårdens osttillverkning tillbaka till djuren. Förutom att de älskar det och mår bra av det, har den söta restprodukten en positiv inverkan på köttet, som blir slutprodukten från gården.