Gården London har funnits i släkten sedan byns tillkomst i mitten av 1800-talet och Christer är den femte lantbrukande generationen på gården. Byn fick sitt namn när den första nybyggaren kom till stället 1858. Det gavs av en lantmätare som antagligen hade en fascination för speciella ortsnamn. Fler intilliggande, små byar fick även de stora städers namn, exempelvis är det inte långt från London till Lybäck och Hamburg!


Gården London har idag ca 65 mjölkande kor och lika många kalvar och kvigor.
I lösdriftsstallet går korna fritt och blir mjölkade i mjölkrobot. Vid varje mjölkningstillfälle registrerar roboten uppgifter om de enskilda korna och deras mjölk. På det sättet kan både djur och mjölk ständigt följas upp och tillsammans med bondens närvaro och erfarenhet, ger det en mycket bra kontroll över både djurhälsa och mjölkkvalité.
Till ungdjuren har det gamla stallet byggts om och där går djuren i huvudsak fritt, om de inte är ute på bete eller utfodras utomhus.

Christer är intresserad av avel och har under en längre tid arbetat för att få friska och starka djur som passar för mjölkning i robot. Djurhälsan är viktig för både djur och mjölkproduktion och beviset för ett gott arbete fick Christer motta vintern 2010, då han av Sveriges konung fick guldmedalj för 23 års prickfri leverans av mjölk!

Gården brukar varje säsong ca 110 ha egen och arrenderad åker i närområdet. Ensilaget som skördas, packas främst i tub och håller djuren med mat under resten av året.

Ca 120 ha skogsbruk hör också till gården och för att ytterligare sluta kretsloppet inom gårdens ramar, jobbar Christer aktivt i ett biogasprojekt med målsättningen att omvandla gödseln från djuren till fordonsgas.

Idag brukas inte gården ekologiskt. Vi strävar dit och delar av vår verksamhet uppfyller kraven som ställs. Bristen på åkermark och därmed foder till djuren, gör att en helt ekologisk drift inte är möjlig i nuläget.